Hier ben je:
Print

Bestuur

Algemeen en dagelijks bestuur

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur kan bestaan uit maximaal zes leden die worden benoemd door de Helmondse Gemeenteraad.
Hierbij wordt de volgende verdeling in acht genomen:
twee leden op voordracht van de oudergeleding van de GMR;
één lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR;
drie leden op voordracht van het bestuur van de stichting.

Bestuursleden algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat voor het schooljaar 2022/2023 uit de volgende leden:

De heer J. Pernot (voorzitter)
Mevrouw A. Verbeek
Mevrouw R. van der Hamsvoord
De heer E. Jansen
De heer M. Verhees

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit mevrouw L. van de Ven.

Bestuurskantoor
Op het bestuurskantoor van Stichting OBS Helmond zijn de volgende personen werkzaam:
L. van de Ven - directeur bestuurder
S. van Mierlo - secretaresse bestuurskantoor
Financiële Zaken
M. Willems-de Rijck - staffunctionaris Financiële Zaken
A. Bierens-Mulder - financieel medewerkster
Personele Zaken
C. Verbruggen - staffunctionaris Personele Zaken
P. van de Vorst - Tijssen - medewerkster salarisadministratie
J. van Duijnhoven - vervangingscoördinator
Onderwijs
J. Engbers - coördinator Passend Onderwijs
L. Aarts - orthopedagoog
Cultuur
M. Corneille - cultuurcoördinator