Hier ben je:
Print

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

De GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, van Stichting Openbare Basisscholen Helmond is als volgt samengesteld:
 
 School  Personeelsgeleding  Oudergeleding
 OBS Brandevoort  mevrouw B. Reuver  mevrouw J. Wellershaus
 KC De Bundertjes  mevrouw H. Augustijn  mevrouw H. Vos
 OBS 't Hout  de heer A. Soontiens  de heer M. Verhees
 OBS De Lindt  mevrouw T. van de Kam  de heer F. van Kemenade
 OBS De Rakt  mevrouw. B. Kuijpers  mevrouw S. Peters
 OBS De Straap  de heer M. de Wit  mevrouw S. van der Hoeven
 OBS De Stroom  mevrouw S. Verbakel  de heer D. van Eijk

Voorzitter: mevrouw H. Augustijn
Secretaris: de heer M. de Wit


Wanneer u contact wenst op te nemen met één van de GMR-leden, dan kan dat via het bestuurskantoor. Telefoonnummer: 0492-476766 of e-mail: infobestuurskantoor@obsh.nl.

- GMR-reglement
- Medezeggenschapsstatuut